Taşınmazın üzerine konulmuş bir haczin öğrenilmesi, E- Devlet üzerinden yapılan tapu haciz sorgulaması ile öğrenilebilir. Vatandaş UYAP üzerinden adınıza başlatılmış bir icra takip olduğunu öğrenmeniz de mümkündür. Tapu Kadastro Müdürlüğünde gayrimenkul alırken haczin öğrenilmesi yahut tapuda gayrimenkul satarken haczin öğrenilmesi de gayet tabii mümkündür. Eğer eviniz üzerinde mevcut olan bir haciz öğrendiyseniz bir an önce haczin kaldırması için gerekli işlemleri yapmanızda büyük fayda vardır.

Belirtmek gerekir ki taşınmazı üzerinde haciz varken de satmak kural olarak mümkündür. Ancak böyle bir durumda taşınmazı devralan kişi taşınmazın tüm borçlarını ve haciz ile beraber satın alır. Ancak günümüzde insanlar üzerinde haciz bulunan evi satın almak istemediğinden haczi kaldırıp satmak daha faydalı olacaktır.

Tapu Haczini Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Tapu üzerinde var olan haczi kaldırmak için yapılması gereken ilgili icra takibini yürüten icra dairesine başvurmaktır. Borçlu borcunu ödediyse yahut satış istenmediğin den dolayı haciz hakkı düştüyse ilgili icra dairesinden tapu üzerinde var olan haczin kaldırılması talep edilmesi gerekir. Kural olarak icra müdürlükleri talep olmaksızın işlem yapmazlar. Bunların dışında alacaklı yahut borçlu anlaştıysa veya haciz yanlışlıkla konulduysa yine takibin başlatıldığı icra müdürlüğüne başvurmak gereklidir.

Tapu Haciz Kaldırmak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Tapu üzerinde var olan mevcut haczi kaldırmak için müraacat edilmesi gereken yer icra müdürlüğüdür. Takibin başlatıldığı icra müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak taşınmaz üzerinde var olan mevcut haczi kaldırmak için gerekli taleplerin yapılması yahut borçlunun borcunu ödenmesi gerekmektedir.

Borçlu borcunu ödeyerek veya icra memurunun yanlış işlem tesis etmesi sebebiyle ya da hacizden itibaren alacaklının bir yıl içerisinde satış istemesi halinde tapu haciz kaldırma talebinde bulunabilir.

Takibin alacaklı tarafı, borcu haricen tahsil ettikten sonra ya da alacaklı ve borçlunun anlaşması halinde taşınmaz haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

Üzerinde haciz olan taşınmazı devralan üçüncü kişi de tapu haciz kaldırma talebinde bulunabilir. 

Bahsi geçen bu kişilerin kendileri icra müdürlüklerine dilekçeyle başvurabileceği gibi haczin daha erken kalkması ve sürecin sorunsuz ilerlemesi adına vekilleri aracılığıyla da süreci takip edebilirler.

Borç Ödendiği Vakit Tapu Üzerindeki Haciz Kalkar Mı?

Tapu üzerinde var olan mevcut haczin kaldırılması için ilgili icra müdürlüğüne borcun tamamı ödenmesi gereklidir. Ancak borcu tamamen ödemek taşınmaz üzerinde var olan tapu haciz kalkması için yeterli olmayacaktır. İlgili icra müdürlüğüne borcun dışında tahsil harcının da ödenmesi gerekmektedir. 

Tahsil harcının ödenmesine müteakip icra müdürlüğüne, taşınmazın bulunduğu ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılması hakkında bir talepte bulunulması gereklidir. Aksi halde tapu üzerindeki haciz var olmaya devam edecektir.

Çoğu zaman bilgi eksikliğinden yalnızca icra borcunun ödenmesi ile tapu üzerinde var olan tapu haczi kaldırma işleminin başarılı olacağı düşünülür. Fakat bu şekilde süreç uzayacak ve hak kayıpları yaşanacaktır.