Motokurye mesleğinin yaygınlaşması ve trafiğin yoğun olduğu illerde motosikletlerin tercih edilmesi sebebiyle, günümüzde motosiklet kullanan sürücü sayısı artmaktadır. Dolayısıyla sürücüler, motosikletlerin otoparkta yer hakkı olup olmadığı yönünde sorular yöneltilmektedir.

Hukuki Nitelik

Anagayrimenkulün dolayısıyla bina veya sitenin, bağımsız bölümlerinin dışında kalan ve kat maliklerinin ortak kullanımına açık olan yerler Kat Mülkiyeti Kanunu md.4 gereğince ortak alan olarak nitelendirilmektedir. Apartman ve sitelere ait otoparklarda bu sebeple ortak alan olarak nitelendirilmektedir.

Kullanım Hakkı

KMK md.16/2: ‘’Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.’’

Yönetim Planı İncelemesi

28 Haziran 2024 tarihli Apartman Otoparklarında Yer Hakkı başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Makalemizde otoparktaki yer paylaşımının ne şekilde yapılması gerektiğine dair konuları ele aldık.

Motosiklet sahibi kat maliklerinin ilk olarak yaşadıkları apartman veya siteye ait yönetim planı olup olmadığına dair inceleme yapılmalıdır. Yönetim planının bulunması halinde, otoparka ilişkin yer tahsisi yapılması yönünde düzenleme olup olmadığı incelenmelidir.

Yönetimden Talepte Bulunulması

Yönetim planı bulunması ve yönetim planında otoparka ilişkin yer tahsisi bulunmaması halinde yönetimden motosikletlere ilişkin yer tahsisi yapılması talep edilebilir.

Yönetim planı bulunmaması halinde ise, apartman yönetiminden talepte bulunularak otoparkta motosikletlere yer tahsisi yapılması yönünde kat malikleri kurulu kararı alınabilir.

Otopark Bulunmaması Durumu

Günümüzde hala birçok apartman ve sitede otopark bulunmamaktadır. Ancak motosikletler, otomobiller gibi hacimsel olarak fazla yer kaplayan araçlar değildir. Bu sebeple, apartman bahçesinde kapalı bir alan yapılması veya apartmanın kapalı ve kullanılmayan bir odası veya yeri, motosiklet sahibi kat maliklerine tahsis edilebilir.

Otoparkta Yer Hakkı Bulunması

Motosiklet sahibi kat malikinin, otoparkta apartman yönetimi tarafından kendisine tahsis edilmiş yeri bulunması halinde, diğer kat maliklerinin park yerini işgal etmeyecek şekilde motosiklet ve aracını aynı park yerine park edebilir.