Size kalan miras hakkınızı vermeyen kardeşlere kapak gibi cevap geliyor. Miras paylaşımında gizli fırsat hakkı tanınıyor. Sık sık yaşanan anlaşmazlıklar artık geride kalacak. Miras alamayan kardeş duygusal etki hakkında da kullanacak. İşte tüm detaylar…

Günümüzde pek çok kişinin yaşadığı problemler arasında yer alan miras paylaşımı, erkek kardeşler arasındaki pay bölüşümünde sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Pay bölüşüm sırasında bir kardeşim anne ve baba üzerindeki duygusal etkisini kullanarak taşınmazı kendi üzerine alma hakkı bulunmaktadır. Kardeşler arası miras paylaşımındaki anlaşmazlık durumunu en az düzeye indirebilmek amacıyla yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar…

Miras Paylaşımında Yeni Detay

Aile içerisinde yaşanabilecek en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkan miras paylaşımında sıkça yaşanan sorunlara çözümlerde peş peşe gelmeye başladı. Hem maddi hem de manevi zararlara yol açan bu durum yasal haklarla nasıl bölüştürüleceğine ilişkin detaylarda açıklanmaya başladı.

Anne ve babanın hayatta olması durumunda kardeşlerden birinin taşınmazı kendi üstüne alması durumunda diğer kardeşin hukuka başvurma hakkı bulunmaktadır. Hukuka aykırı olması durumunda anne ve baba vefat ettikten sonra dahi mal üzerindeki miras hakkını geri alma durumunuz bulunuyor. Bu davada herhangi bir zaman aşımı durumu bulunmamaktadır.

Zorunluluk Durumu Kalkıyor

Hisseli tapular kapsamında hissedarların paylaşım konusunda herhangi bir mutabakata varamaması durumunda kardeşler arasında paylaştırılmasında noter onayına gerek kalmamaktadır. Hisseli tapu alımında Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapmak yeterli olmaktadır.

Tapu İptal Davası Nedir?

Tapunun iptal edilmesi usulü aykırı ve kanunsuz olması durumunda düzenlenen bir dava çeşididir. Tapu kaydını tekrardan hukuka ve gerçek duruma uygun hale getirilmesi amacıyla açılan bu davada mülkiyetle ilişkili olduğu için kesin hüküm verilmeden icra hükmüne geçiş yapılamaz.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazın bulunduğu yerde Asiye Hukuk Mahkemesi bulunuyorsa tapu iptal davası açılabilmektedir. Bu durumda dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması gerektiği belirtilirken gayrimenkulün kayıt bilgileri ile olayda hukuka aykırı olan durumlar da tespit edilmelidir.