Mevlid-i Nebi Haftası, Kutlu Doğum Haftası ismiyle 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamamen kendi inisiyatifiyle ve Türkiye'deki ilahiyat birikimiyle istişare ederek planladığı ve uygulamaya koyduğu bir haftadır. Bu hafta, kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıkmış; 29 yıl boyunca tefekkür dünyamıza hayat vermiş ve yakın tarihimizde milletimizin zihinlerine yerleşmiştir. “Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla gelişen; Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan, bir haftadır. 

2003 yılına kadar sadece Ankara'da bir sempozyum, il ve ilçelerde ise konferans ve paneller düzenlemek suretiyle tertip edilen Kutlu Doğum etkinlikleri, 2004 yılından itibaren yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle yeni bir boyut kazanmıştır. 

Kutlu Doğum Haftası, 2007 yılına kadar bazı yıllarda Hicri bazı yıllarda ise Miladi takvim esas alınarak kutlanmıştır. 2007 yılından itibaren ise söz konusu haftayı kamuoyuna mal etmek ve zihinlerde bu haftaya ilişkin sabit bir tarih ve bilinç oluşturabilmek amacıyla Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif ettiği miladi 20 Nisan 571 tarihi göz önünde bulundurularak miladi takvime göre 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Kutlu Doğum Haftası, Mevlid-i Nebi'nin bir alternatifi olmadığı gibi dini ve taabbudi bir hafta da olmamıştır. Mevlit kandilinin bir mütemmimi, tamamlayıcısı; ilmi ve fikri faaliyetlerin gerçekleştirildiği irfani ve kültürel bir hafta olagelmiştir. 

Çeyrek asırdır kutlanan ve kamuoyunda büyük bir hüsnü kabule mazhar olan Kutlu Doğum Haftası, 2010 yılında yayınlanan “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği" ile hukuki bir zemine kavuşturulmuştur. 29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le haftanın ismi “Mevlid-i Nebi Haftası" olarak ve kutlama tarihleri de Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12 nci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.  

Başkanlığımız, son yıllarda Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle toplumumuz, gönül coğrafyamız ve bütün insanlık için önem arz eden ve sorun haline gelen bir konuyu tema olarak belirlemekte ve bu çerçevede pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir. Söz konusu tema hakkında toplumsal bir bilinç ve farkındalık, ulusal ve uluslararası bir kamuoyu oluşturmaya

çalışmaktadır. Bununla birlikte Başkanlığımız yıl boyunca minberlerden okunan hutbelerde, kürsülerden sunulan vaazlarda, radyo-televizyon programlarında, çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiği konferans, sempozyum, panel vb. programlarda yüce Dinimizin bütün mesajlarını toplumumuza ulaştırmaktadır. 

Mevlid-i Nebi Haftası temasının belirlenmesi aşamasında özellikle STK'ların ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, akademik camianın ve il müftülüklerinin de görüşlerinin alınması; Başkanlığımız tarafından kamu kurum ve kuruluşları ve STK'larla ortak programlar düzenlenmesi, Mevlid-i Nebi teması ve heyecanının daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân sağlamaktadır.

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında ceza-infaz kurumları, huzurevleri, çocuk/sevgi evleri, hastaneler, gençlik merkezleri, ilk, orta ve yükseköğretim kurumları, öğrenci yurtları, geçici barınma merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, bağımlılıkla mücadele eğitim merkezleri vb. mekanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ile illere gönderilen kadın irşat ekiplerinin gerçekleştirdiği programlar, haftanın amacına ulaşmasında önemli bir katkı sağlamakta, bu programlar sayesinde, zikredilen kesimler de Mevlid-i Nebi Haftası'nın heyecan ve coşkusundan istifade etme imkânı bulmaktadırlar.

Her yıl belirlenen tema çerçevesinde gerçekleştirilen Kutlu Doğum sempozyumu, Peygamberimizin tema ile ilgili özelliklerini etraflıca ele alarak tanıtmaktadır. Söz konusu sempozyuma her yıl ülkemizin önde gelen ilim adamları katılmakta ve değerli katkılar sunmaktadır. Sempozyum metinleri kitap olarak bastırılmakta ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunulmaktadır. Önemli bir yekun tutan sempozyum kitapları, gelecek nesiller için Peygamberimizi anlama ve onun örnekliğini rehber edinme konusunda çok önemli bir bilgi ve kültür mirası oluşturmaktadır.