Ülkemiz özellikle turizm açısından önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Bu sebeple her yıl milyonlarca turist ülkemizi ziyaret etmektedir. Turizmdeki en önemli ihtiyaç ise konaklamadır. Son yıllarda bu ihtiyaç kat maliklerinin, konutlarını ülkemizi ziyaret eden turistlere kısa süreli olarak kiraya vermesiyle çözümlenmektedir. Yine işbu kiralama işlemleri airbnb, booking vb. uygulamalar üzerinden de gerçekleştirilmektedir.

Kanuni Düzenleme

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile konutun 100 (yüz) güne kadar kiralanmasına ilişkin kiralamaları kapsamaktadır.

Kiralama Süresi ve İzin Belgesi

Gerçek kişi veya tüzel kişi kat malikinin, maliki olduğu konutu turizm amacıyla kiraya verebilmesi ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak olan izin belgesiyle mümkün olmaktadır. Ayrıca bakanlıkça kiraya verilecek konuta ilişkin düzenlenecek olan plaket konutun girişine asılması gerekmektedir.

Turizm amacıyla kiraya verilecek olan konut en fazla 100 gün süreyle kiralanabilmektedir.

Oy Çoğunluğu

7464 sayılı Kanun md.3/3:’İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur.’’

Kanunun ilgili maddesinde görüleceği üzere turizm amaçlı kiralama yapacak olan kat malikinin, bağımsız bölümün bulunduğu apartmanın kat malikleri kurulunca, turizm amacıyla kiralama yapılabileceğine ilişkin oy birliğiyle karar alması gerekmektedir.

Bağımsız bölümün site içerisinde yer alması halinde, bağımsız bölümün bulunduğu apartmandaki kat malikleri kurulu tarafından karar alınması ve turizm amaçlı kiralamaya ilişkin izin belgesinin site yönetimine iletilmesi gerekmektedir.

İdari Yaptırım

7464 sayılı Kanun ile turizm amacıyla kiralama yapılabilmesi amacıyla izin belgesi bulunmaksızın kişinin turizm amaçlı kiralama yapması, izin belgesi verilmeyen konutun turizm amacıyla kiralanması vb. birçok kanuna aykırı durum hakkında yaptırım uygulanabileceği öngörülmüştür.

İzin Belgesinin İptali

Yine 7464 sayılı Kanun ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş olan izin belgesinin hangi hallerde iptal edilebileceği kanunun beşinci maddesinde sayılmıştır. (izin belgesi sahibinin iptal talebi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi, konutun kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olarak kiralanması vb.)