Ülkemizde enflasyon oranının yükselmesi neticesinde konut kiralarında olağan miktarın üzerinde artış meydana gelmiştir. Bu durum kiracılar ve kiraya verenler arasındaki kira bedelinin artış oranında anlaşamaması durumunu doğurmuştur. Kira tespit davasıyla kiracı ve kiraya veren arasında yaşanan uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulmaktadır.

Kira Bedelinin Belirlenmesi

Kira bedeli, kira sözleşmesi yapıldığı esnada kiracı ile kiraya veren arasında kararlaştırılır. Kira döneminin sonuna gelinmesi durumunda ise kira bedeli, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalamasının hesaplanmasıyla elde edilecek oranı geçmemek şartıyla arttırılabilir.

Ülkemizdeki yüksek enflasyon sebebiyle kira sözleşmesi beşinci yılını doldurmamış olan konutlar için yapılan düzenlemeyle, 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında azami kira artış miktarı %25 ile sınırlandırılmıştır. Beşinci yılını doldurmuş olan kira sözleşmeleri için yukarıda belirttiğimiz üzere TÜFE artış oranında artış durumu uygulanmaktadır.

Taraflarca kira bedelinin artış miktarı konusunda bir karara varılamaması halinde emsal konutların kira bedelleri, kiralananın mevcut durumu ve bir önceki yılın TÜFE artış oranı göz önüne alınarak hâkim tarafından hakkaniyete uygun olarak kira bedeli belirlenir.

Dava Açılabilme Şartları

1)Kira sözleşmeniz beş yıldan uzun süreli ve beş yıl sonrasında yenileniyorsa her beş yılın sonunda hakim tarafından kira bedelinin belirlenmesi talep edilir.

2)Kira dönemi sona ermeden en az otuz gün önce kira artış miktarını ve kirayı arttırma gerekçesini içerir ihtar gönderilmelidir. İspat açısından kolaylık sağlanması amacıyla, ihtarın yazılı yapılması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Beş Yıllık Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi başlangıç tarihi üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kira sözleşmesi başlangıç tarihinin 01.01.2005 olması halinde 01.01.2010 tarihinde beş yıllık süre dolmuş kabul edilir.

Kira Sözleşmesi Tek Taraflı Olarak Değiştirilebilir Mi?

TBK md.343 gereğince kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.

Mahkeme Belirlediği Tutarda İndirim Yapabilir Mi?

Bu durumla ilgili yerleşik Yargıtay kararları bulunmakla birlikte kiracının eski kiracı olması halinde %10-20 oranında hakkaniyet indirimi uygulanabilmektedir. (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/7927 E., 2018/4805 K. Sayılı kararı.)