Kaza tespit tutanağı(KTT), iki veya daha fazla araç arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında, kazanın oluş şekli, kazaya karışan araçların bilgileri ve kazanın meydana geldiği yer ve saatin tespitinin yazılı olarak yapıldığı resmi evraktır.

Kaza Tespit Tutanağının Tanzimi

Kaza tespit tutanakları maktu belgeler olup, kolluk kuvvetleri veya araç sürücüleri tarafından tanzim edilebilir.

KTT, sürücülerin bilgileri, araç sahiplerinin bilgileri, araçların ruhsat bilgileri, olay yerinin görsel çizimi ve olayın oluş şekline ilişkin beyanlarla tanzim edilmektedir. Verilecek olan bilgiler araç sahiplerinin, araçların onarımını yaptırmak amacıyla sigorta şirketinde hasar dosyası açtırılması sürecinde kolaylık sağlayacaktır.

Kaza Sonrası Yapılması Gerekenler

1) Kazaya karışan araçların ruhsatları fotoğraflanmalıdır.

2) Kazaya karışan sürücü ehliyetleri fotoğraflanmalıdır.

3) Kazaya karışan araçların sigorta poliçeleri fotoğraflanmalıdır.

4) Kaza mahallini gösteren cadde, sokak veya mahalle farklı açılardan fotoğraflanmalıdır.

5) Kaza yapıldıktan sonra araçlar hareket ettirilmeden fotoğraflanmalıdır.

Kusur Oranının Tespiti

Kusur oranının tespiti kaza tespit tutanağında yer alan kazanın oluş şekline ilişkin açıklamalara ilişkin beyanlar esas alınarak, sigorta şirketleri tarafından belirlenmektedir. Bu oran yüzdelik olarak belirtilmektedir.

Kusur atfedilen kişi, kusur oranının tespitinden itibaren 5 gün içinde Sigorta Bilgi Merkezi üzerinden kusur oranına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. KTT’de isnat edilen kusur oranına Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmak veya Trafik Mahkemesi’nde (Trafik Mahkemesi’nin bulunmadığı yargı çevresinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde) dava açılması suretiyle itiraz edilebilir.

Trafik Kazaları Neticesinde Karşılaşılabilecek Durumlar

Maddi hasarlı trafik kazası neticesinde, kusur atfedilen sürücü ve ruhsat sahibi, mağdur araçta meydana gelen değer kaybı tazminatı, araçtan yoksun kalma tazminatı, araç kiralık veya ticari araç ise kazanç kaybı tazminatından müteselsilen sorumlu olurlar. İşbu konu haksız fiilden kaynaklı tazminat kapsamında değerlendirilmekte olup, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.