Tic. Ltd. Şti’ye

../../…. tarihinde şirketiniz uhdesinde ……………….. olarak işe başlamış olup .. yıldır faal olarak şirketinizde çalışmaktayım. .. yıllık kıdemim bulunması sebebiyle tarafınıza işten ayrılacağım konusunda .. gün öncesinde yazılı olarak bildirim yapmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bildirime ilişkin tebliğ tebellüğ belgesi Ek’te sunulmuştur. (EK-1)

Eşimin mesleği dolayısıyla ataması …………. İline yapılmıştır. Dolayısıyla ikametimi ….......... iline taşımak zorunda olmam sebebiyle, mevcut işimden istifa etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

Şirketiniz uhdesinde çalıştığım süreçte, 20.. – 20.. yılına ilişkin olarak yıllık izin kullanmamış olmam sebebiyle yıllık ücretli izin alacağı ve ... saat fazla mesai yapmış olmam sebebiyle … saatlik fazla mesai alacağım bulunduğunu bildirir ve maaş hesabına alacaklarımın yatırılmasını talep ederim.

Şirketiniz uhdesinde sorumluluklarımı ifa ettiğim süreçte, edinmiş olduğum mesleki bilgi ve kişisel gelişimime sağladığınız katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çalıştığım süre içerisinde şirketi maddi bir kayba uğratmadığım gibi şirketin büyümesinde katkıda bulunmuş olduğumu düşünerek saygılarımı sunuyorum. (../../….)

……….. Departmanı ………. Görevlisi

Ad – Soyad

İmza

 

EK    : ../../…. Tarihli Tebliğ Tebellüğ Belgesi.