KTK md.51/1 gereğince: ‘’Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.’’

Karayolları Trafik Kanunu gereğince sürücüler, kontrolünde olan araç ile bulunduğu karayolunun hız sınırı kuralına uymak zorundadır. Hız sınırını %10 oranına kadar aşan sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, %10 oranını aşan sürücülere KTK md.51/2 fıkrası hükmünde yer alan ve her yıl miktarında değişiklik yapılan idari yaptırımlar uygulanır.

Örnek hesaplama yapmak gerekirse, 50 km/h hız sınırı bulunan karayolunda 55 km/h hızla gitmeniz halinde herhangi bir cezai işleme tabii tutulmazsınız ancak hızınızın 56 km/h’a çıkması halinde idari yaptırıma maruz kalırsınız.

İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kime Tebliğ Edilir?

Uygulamada sıkça görülen şekliyle, radar cihazıyla hız aşımı yaptığı tespit edilen aracın plaka numarasından tespit edilecek olan araç sahibinin adına idari para cezası tutanağı tanzim edilir ve yine araç sahibinin adresine tebliğ edilir.

Yine uygulamada nadir olarak karşılaşılan diğer bir durum ise, radar ile hız aşımı tespiti sonrasında trafik polisi memurlarınca uygulama noktalarında, hız aşımı yaptığı tespit edilen araçlar durdurularak idari para cezası tutanağı tanzim edilir ve hız aşımı yapan sürücüye tebliğ edilir.

Erken Ödeme Halinde İndirim

İdari para cezası adresinize tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılması halinde idari para cezasında %25 indirim uygulanmaktadır.

Erken ödemeye ilişkin indirim, 31 Ocak 2024 tarihinden önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapan kişiler için uygulanabilirken, 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren bu süre 30 güne çıkarılmıştır.

İdari Yaptırıma Karşı Yargı Yolu

Sürücüye veya aracın ruhsat sahibine tebliğ edilen idari yaptırıma karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimlikleri ’ne itirazda bulunabilirsiniz.

Uygulamada Sıkça Karşılaşılan Yanlışlık

Her ne kadar radar cihazı aracılığıyla tespit edilen araçlara ceza yazılsa dahi hız aşımı cezasının yanlış kişilere veya yanlış plakalara kesildiği durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır.

İşbu cezaların keyfiliğini ortadan kaldırılması maksadıyla, trafik idari para cezası tutanağında kural ihlaline ilişkin herhangi bir fotoğraf veya kamera kaydının olmaması halinde trafik idari para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.