Günümüz şartlarında müstakil evlerin sayısının yok denecek kadar az olması ve var olan müstakil evlerin villa tarzında olması sebebiyle, gelir düzeyi üst düzeyde olmayan kişiler, apartman ve sitelerde yaşamak zorunda kalmaktadır.

Apartman ve sitelerin otopark, spor salonu, apartman görevlisi gibi avantajları bulunsa dahi ortak alanlarda çocukların ve komşu kat maliklerinin yapmakta olduğu gürültüler, komşular arasında gerginliklere sebep olmaktadır.

Kanuni Düzenleme

KMK md.18/I:’Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.’’

Çevre Kanunu md.14/I: ‘’Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.’’

Çevre Kanunu md.20/h:’Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası (7.667 TL),‘’

Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılması Gerekenler

Gürültü yapan komşunuza karşı ilk olarak görüşme sağlamaktır. Komşunuz ile görüşerek gürültünün sebebini öğrenmek ahlaki açıdan doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü komşunuzun bakmakla yükümlü olduğu bir hastası veya elinde olmayan bir sebep olabilir.

Komşuyla yapılan konuşmanın neticesinde, gürültünün meydana gelmesinde zaruret hali söz konusu olmaması ve gürültünün devam etmesi halinde apartman veya site yönetimine durumu bildirebilirsiniz.

Yönetimle yapılan görüşmeden sonuç alınamaması halinde, var ise, apartman veya sitenize ait yönetim planını inceleyerek gürültü yapan kat maliki veya kiracılara karşı yaptırım uygulanması yönünde düzenleme olup olmadığı incelenebilir.

Adli ve İdari Mercilere Şikayet

Şikâyet yoluna başvurmaksızın başvurulan çözüm yollarının hiçbir neticeye varmaması ve komşunun eylemine devam etmesi halinde, mağdur kat maliki belediye sınırları içerisinde zabıtaya, belediye sınırları dışında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunur.

Kolluk kuvvetleri veya zabıtanın olay yerinde yapacağı ölçümlerin, yönetmelikte belirlenen sınırın üzerinde olduğunu tespit etmesi halinde idari yaptırım uygulayacaktır.

Çevre Kanunu’ndan yapılan alıntı yukarıda belirtilmiştir. 2024 yılı itibariyle konutunda gürültü yapılan komşu hakkında 7.667,00 TL idari para cezası verilebilmektedir.