Gecikme zammı, devlete ait borçların zamanında ödenmemesi durumlarında uygulanmaktadır. Bununla birlikte ödemenin gerçekleşmesi sonucuna bağlı olarak ödenecek tutar artmaktadır. Vaktinde tahakkuk edilmemiş olan vergi için gecikme zammı söz konusu olmaktadır. Ayrıca her zaman günlük olarak hesaplanan gecikme zammı oranı için hesaplama araçları bulunmaktadır. Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirinden ayrılmaktadır.

 Gecikme Zammı Faiz Oranı Ne Kadar?

 Her ay için uygulanacak olan gecikme zammı oranı %1,6 olmaktadır. Bunun yanında borç tutarı, ödeme tarihi ve vade tarihi gibi bilgilere gecikme zammının hesaplanmasında ihtiyaç duyulmaktadır. Gecikme zammının hesaplanması, sanıldığı gibi basit bir işlem olmamaktadır. Özellikle birden çok değişkene bağlı olması, bazı hesaplama araçlarının kullanılması ihtiyacını doğurmaktadır.

 Yargı yoluna başvurarak gecikme zammı oranına itiraz edilebilmektedir. Ayrıca vergi cezası gibi devlete ait borç türlerine gecikme zammı uygulanmaktadır. Faiz uygulanan borçlarda geri ödemeler, toplam tutar üzerinden yapılmaktadır. Üstelik vergi taksitlerini zamanında ödemeyenler, gecikme zammı ile karşılaşmaktadır. Özel bankalar tarafından verilen kredilerde de gecikme zammı uygulanmaktadır.

 Gecikme Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

 Ödenmesi gereken borca istinaden tarih eşliğinde anapara ile gecikme zammı oranı hesaplaması yapılmaktadır. Aynı zamanda hesaplama için kat sayı üzerinden verilen yüzde kullanılmaktadır. Kamu alacakları arasında gecikme zammının en fazla kullanıldığı borçlar, vergi borçları olmaktadır. Özellikle belediyeler tarafından alınan harç ve ceza tahkik talepleri için uygulanmaktadır.

 Özel hesaplama gerektiren gecikme zammı oranına itiraz edilebilmektedir. Fakat önceki dönemlere ait alacaklar için faiz oranları farklı olmaktadır. Bundan dolayı doğru hesaplama yapabilmek için hesaplama araçlarının kullanılması gerekmektedir. Ödeme süresi geçen bir vergi için gecikme zammı oranına itiraz yapılabilmektedir. Yalnız gecikme zammı oranına itiraz edilebilmesi için vergi ziyanı doğması gerekmektedir.

 Gecikme Zammı Hangi Tür Borçlara Uygulanır?

 Vaktinde ödemesi yapılmamış borçlar için gecikme faizi oluşmaktadır. Aynı zamanda su, doğalgaz ve elektrik gibi faturalar için de gecikme zammı talep edilmektedir. Gecikme zammı vade içerisinde uygulanan faiz olmamakla birlikte vade süresi sona erdikten sonra çıkan ekstra maliyet olmaktadır. Bunun yanında gecikme zammı maliyeti, yatırımın geri dönüşünü etkilemektedir.

 Bankalara, kurumlara ve diğer finans kuruluşlarına göre gecikme zammı farklılık göstermektedir. Ayrıca gecikme zammı oranları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmektedir. Kurların ve enflasyonun dinamik oluştuğu bir ortamda, vatandaşlar için gecikme zammı son derece önemli olmaktadır.

 Üstelik gecikme zammının Cumhurbaşkanı tarafından belirleme yönteminin nasıl kullanılacağına dair bir açıklık bulunmamaktadır. 2011-2017 yılları arasında enflasyonun çok üzerinde gecikme zammı uygulandığı görülmektedir