Büyük hayallerle kurulan evlilikler bazen en büyük hayal kırıklığına dönüşebilir. Evliliğiniz çıkmaza girdiyse, artık başka çözüm yolu bulamıyorsanız ve boşanmaya karar verdiyseniz bu dönemi mümkün olduğunca hasarsız ve kolay atlatabilmek için bilmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Aşağıda boşanma aşamasında bilinmesi gerekenler ve çeşitli boşanma dilekçeleri yer almakta.

Boşanma Davasını Nereden Açabilirim?
Eşlerin son 6 aydır ikamet ettiği ya da eşlerden birinin yaşadığı yerdeki aile mahkemelerinden dava açılabilir. Eşlerden biri yabancıysa ve kendi ülkesinde mahkemeye başvurduysa Türkiye’de de bu davanın tescil edilmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Açmak İçin Nelere İhtiyacım Var?
Dava açabilmek için nüfus ve adres bilgileri ile niçin boşanmak istediğini belirten, ayrıca maddi manevi tazminat istek durumunu ve dava açılan tarafın adres bilgilerini içeren bir dilekçe vermek yeterlidir.

Boşanmak İçin İlla Avukat Tutmam Gerekiyor mu?
Hayır, avukatsız da boşanabilirsiniz. Ancak mahkeme sırasında haklarınızın korunması açısından yine de öncesinde bir avukata danışmakta fayda var. Özellikle çekişmeli boşanmalarda hak kaybına uğramamanız açısından mutlaka bir avukat tutmalısınız. Çocukların durumu, tazminat istemi gibi önemli konularda önceden hazırlanmak çok önemlidir çünkü aile mahkemesi hakimin duruma göre karar verme yetkisine sahip olduğu geniş bir alandır. Uzmanlığınız olmayan bir alanda alacağınız risk mağdur olmanıza sebep olacaktır.

Boşanma Sürecinde Neler Olur?
Boşanma talebinin nedenini ve nüfus&adres bilgilerini içeren ayrıntılı dilekçe mahkemeye sunulur. Siz ya da avukatınız dilekçeyi ulaştırabilirsiniz. Dilekçe mahkeme tarafından incelendikten sonra avukata ya da size davanın kabulü ile ilgili bilgi verilir.
Hakimin, boşanma nedeninin araştırılmasını isteme hakkı vardır. Özellikle çekişmeli davalarda mahkeme bilirkişileri görevlendirerek bazı durumların netleştirilmesine karar verebilir.
Mahkeme tarihi mahkemenin yoğunluğuna göre belirlenir. Eğer şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açılmışsa tarafların mahkemeye gitme zorunluluğu yoktur. Avukatlar aracılığıyla dava görülebilir.

Hangi Durumlarda Boşanma Davası Açabilirim?
İlgisizlik, şiddetli geçimsizlik, zina, terk ve hakaret, tehdit, fiziksel saldırı gibi şiddet durumlarında yasal olarak boşanma talebinde bulunabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Boşanma Talebim Mahkeme Tarafından Reddedilir?
Öncelikle dava açan haksızdır diye bir şey kesinlikle yoktur. Hatta zina durumunda olayı öğrenmenizden sonraki 6 ay içerisinde mahkemeye başvurmamışsanız daha sonra talebiniz reddedilir.
Hakim, boşanmanın gerçekleşmesi için öncelikle kusur arar. Ancak mahkemeye kusurlu taraf başvuramaz. Başvurursa boşanma talebi reddedilir.
Eşinize akıl sağlığı ile ilgili dava açmışsanız ve karşı taraf akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlarsa dava düşer.
Terk durumunda mahkeme tarafından evi terk eden eşe ihtarname çekilir. Eş geri dönerse dava düşer.
Haysiyetsizlik sebebiyle dava açmışsanız ve bu durumu kanıtlayamazsanız dava düşer.
Boşanma talebiniz reddedildikten sonra ayrı yaşamaya devam ediyorsanız ve bu durum 3 yıl sürerse, kanıtladığınız takdirde tekrar boşanma davası açıp aile birliğinin kalmaması gerekçesiyle boşanabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?
Anlaşmalı boşanma her iki eşin de kendi rızasıyla boşanma talebinde bulunduğunu bildirir bir protokolle yapılan boşanmadır. Eşlerin tazminat, nafaka, mal paylaşımı ve varsa çocukların durumu gibi tüm konularda fikir birliğine varmış olması gerekir.
Anlaşmalı boşanma için en az 1 yıldır evli olmanız gerekmektedir.
Şiddet gerekçesiyle açılan davaların aksine her iki taraf da mahkemeye katılmak zorundadır çünkü hakim, eşlerin gerçekten kendi rızalarıyla anlaştığından emin olmalıdır. İkna olmadığı durumlarda davayı reddedebilir.

Dava Ne Kadar Sürer?
Mahkemenin yoğunluğuna göre 2 hafta ile 3 ay arasında genelde ilk mahkeme görülür. Anlaşmalı boşanılıyorsa dava tek celsede bitebilir. Aksi takdirde hakim, delillerin toplanması, şahitlerin dinlenmesi ve uzman görüşlerinin alınması için ek celseler açılmasına karar verebilir. Süreç, çok çekişmeli durumlarda 3 yıla kadar uzayabilmektedir.

Çocuğumun Velayeti Kime Nasıl Verilir?

Velayet, öncelikle isteyen tarafa verilir. Her iki taraf da velayet talebinde bulunmuşsa eşlerin çocuğa bakmak için gereken aile ortamına, maddi güce ve yeterliliğe sahip olup olmadığına bakılır. Çalışan taraf, çalışıyorsa daha düzenli geliri olan taraf, etrafında çocuğun bakımına yardımcı olabilecek 1. Dereceden akrabaları olan taraf, evi oda sayısı, evin bakımı gibi konularda çocuk için daha yeterli olan taraf diğer eşe göre daha avantajlıdır. Ancak son takdir hakkı, şahit ve bilir kişileri dinledikten sonra hakimdedir ve hakim çocuğun menfaati hangi yöndeyse o yönde karar alır.
Nafaka, Mal Paylaşımı ve Tazminat Durumları Neye Göre Belirlenir?
Anlaşmalı evliliklerde zaten protokolle karar verilen bu konularda çekişmeli davalar farklı yürür.
Çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı aile mahkemesinde açılan davaya dahil değildir. Mal paylaşımı davası ayrıca açılmalıdır.