Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında "darbe ve örgüt suçlularına" yönelik getirilen tek tip kıyafet zorunluluğunu iptal etti. Mahkemenin kararında, düzenlemenin "gereklilik kriterlerini taşımadığı" ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "darbe ve örgüt suçlularına" yönelik tek tip kıyafet uygulamasının iptali için yapılan başvuruyu değerlendirerek, bu dayatmanın tutukluların "sembol veya yazı içeren kıyafetlerle duruşma düzenini bozmalarının" engellenmesi amacıyla getirildiğini ancak bu amacın "gereklilik kriterini" taşımadığını belirtti.

Anayasa'ya Aykırı Olduğuna Karar Verilmiştir

Evrensel'in Mezopotamya Ajansı'ndan aktardığına göre, AYM kararında şu ifadelere yer verildi: "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda duruşmanın düzen ve disiplininin tesisine yönelik hükümlere yer verilmiştir. Kanun’un 203. maddesinde mahkeme başkanı veya hâkimin duruşmanın düzenini bozan kişiyi savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarttırabileceği düzenlenmektedir. 204. maddesinde ise sanığın davranışları nedeniyle hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında duruşma salonundan çıkarılacağı ve sanığın duruşmada hazır bulunması dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görülmezse, oturumun yokluğunda sürdürülüp bitirilebileceği belirtilmiştir.

Görüleceği üzere tutuklu veya hükümlünün duruşma düzenini bozmaya yönelik sembol veya yazı içeren kıyafet giymesi durumunda 5271 sayılı Kanun’un 203. ve 204. maddeleri uygulama alanı bulabilecektir. Bu nedenle, belirli kıyafetler giyilmesinin zorunlu kılınması şeklinde sınırlama öngören kuralın ulaşılmak istenilen amaç bakımından gereklilik kriterini taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir."