Asker kişilerin sıkça karıştırmakta olduğu konulardan birisi asker kişinin yapmış olduğu eylem neticesinde, alacağı cezanın disiplin cezası mı yoksa suç mu teşkil ettiğidir. Asker kişiler genel olarak bir eylem neticesinde hem disiplin cezası hem savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının hukuka uygun olmadığı yönünde itirazlarda bulunmaktadır.

Kanun Ayrımı

Eylemin, Askeri Ceza Kanunu (AsCK) veya Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında düzenlenmiş suç teşkil eden bir eylem olması halinde cezai yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Ancak AsCK ve TCK kapsamına girmeyip TSK Disiplin Kanunu kapsamında düzenlenen bir eylem olması halinde somut olaya bağlı olarak idari yaptırım uygulanmaktadır.

Ceza Ayrımı

Asker kişinin eyleminin AsCK veya TCK’ya muhalefet bir eylem olması halinde adli para cezası veya hapis cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.

Ancak TSK Disiplin Kanunu’na aykırılık teşkil etmesi halinde uyarma, kınama, aylıktan kesme, hizmete kısmi süreli devam, hizmet yerini terk etmeme, oda hapsi ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma yaptırımlarıyla karşılaşacaktır.

Yargı Yolu Ayrımı

Asker kişinin AsCK veya TCK’ya aykırılık teşkil eden eylemi neticesinde hakkında soruşturma izni verilmesi kararı verilmiş ise C. Başsavcılıkları tarafından hakkında soruşturma başlatılacaktır. Savcılığın gerekli görmesi halinde iddianame düzenleyerek eylemin niteliğine bağlı olarak Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecektir.

Ancak TSK Disiplin Kanunu’na muhalefeten işlenmiş olan eylem neticesinde uygulanan idari yaptırıma karşı asker kişinin idari yaptırım uygulayan birliğin bağlı olduğu yerdeki İdare Mahkemelerine karşı idari işlemin iptali davası açması gerekmektedir.

Cezanın Sicile İşlenmesi

AsCK ve TCK kapsamında asker kişiye verilen adli para cezası veya hapis cezası adli sicil kaydına işlenmektedir. Ancak TSK Disiplin Kanunu’nda verilen cezalar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan şahsi dosyasına işlenmektir.

Her İki Türden Cezanın Uygulanması

Asker kişinin işlemiş olduğu eylem hem AsCK veya TCK kapsamında suç teşkil edip hem de TSK Disiplin Kanunu gereği idari yaptırım uygulanmasını gerektirebilir. Bu durumda asker kişi bir eyleme karşılık hem Savcılığa suç duyurusunda bulunulması hem de disiplin cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde iddia ileri süremez.