04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 06 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör, İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile asansörlerin bakımları, yıllık periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. Yine aynı yönetmeliklerde sorumluluk alanları ile ilgili yasal düzenlemeler de yapılarak yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda apartman yöneticilerine,  belediyelere, ilgili idarelere ve bakımcı firmalara yönelik olarak cezai hükümler getirilmiş; belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından periyodik kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

A tipi muayene kuruluşu; yönetmelikte belirlenen kriterlere göre güvensiz asansörlere Kırmızı Etiket, kusurlu asansörlere Sarı Etiket, hafif kusurlu asansörlere Mavi Etiket, uygun asansörlere ise Yeşil Etiket yapıştırarak belediyelere bildirmektedir.

Kırmızı Etiketin Özelliği:

Can ve mal güvenliği için yüksek risk taşıyan asansörlere uygulanır.

Etiket yapıştırıldıktan sonra 30 gün içinde gerekli bakım yapılmalıdır. Aksi takdirde asansör kapatılır.

Sarı Etiketin Özelliği:

Can ve mal güvenliği için kusurlu derecede risk taşıyan asansörlere uygulanır.

60 günlük süre içinde asansörün gerekli işlemleri yapılmalıdır. Periyodik kontrol, 60 gün sonunda yapılır.

Yeşil Etiketin Özelliği:

Can ve mal güvenliği için herhangi bir risk taşımayan asansörlere uygulanır.

Mavi Etiketin Özelliği:

Can ve mal güvenliği için hafif kusurlu derecede risk taşıyan asansörlere uygulanmaktadır.

12 ay süre içinde gerekli işlemleri yapılır. 12 ay sonunda periyodik kontroller yapılır.

Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkteki etiketlerin yapıştırılması için öncelikle uzman kontrolünde asansörün incelenmesi gerekir. İnceleme sonrasında elde edilen verilere göre asansöre uygun etiket yapıştırılır. Etiket üzerinde gerekli açıklamalar yer alır.