Apartman, site, AVM ve çok katlı yaşam alanlarının hızla artması sebebiyle asansör kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu duruma ek olarak kat sayısı 4 veya daha fazla olan binalarda asansör kurulumu zorunlu hale getirilmiştir.

Asansör kullanımında en önemli hususlardan biri periyodik bakımların ve asansör denetimlerinin düzenli olarak yapılmasıdır. Periyodik bakım ve denetimlerin aksatılması halinde asansör kazalarının meydana geldiği uygulamada sıkça görülmektedir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği md.14/1 ve 3: ’ Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.’’ ve ‘’ Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır.’’

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2011/6669 E. ve 2011/8407 K. sayılı kararı:’Site yönetim kurulu kusurları nedeniyle yönetim kurulu başkanı Ekrem ile birlikte sorumlu tutulmaları gerekir. Davalı site yönetim kurulu başkanı Ekrem'in mahkum olması diğer yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan kurtarmaz. Davalı asansör bakım şirketi A... S... şirketinin elemanları da kusurlu bulunmuş olup çalışanlarının ihmal ve kusurlarından dolayı şirket olarak sorumlu olması gerekir. Usulüne uygun olarak bakım ve kontrolü yapılmayan asansörde meydana gelen kazadan doğan zarardan site yönetim kurulu üyeleri ve asansör bakım şirketi birlikte sorumludur.’’

Sorumluluk

Periyodik kontrolü ve bakımını düzenli olarak yaptırılmayan asansörlerde bina sorumlusu/yöneticisi sorumludur. Ancak asansör bakım şirketi ile bina arasında aylık bakım sözleşmesi akdedilmiş ve asansör bakım şirketinin ihmal ve kusuru olması halinde, yönetici ile beraber asansör bakım şirketi de sorumlu tutulmaktadır.

Hukuki Sorumluluk

Asansör kazası meydana gelmesi halinde hukuki ve cezai sorumluluk doğmaktadır. Asansör kazası neticesinde ölüm veya yaralanma durumu meydana gelmesi halinde mağdur, yönetici ve asansör bakım şirketinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmak amacıyla hukuki yollara başvurabilir.

Cezai Sorumluluk

Tazminat talebi haricinde, ölüm veya yaralanmaların meydana gelmesi, adli vaka olması sebebiyle soruşturma başlatılacak olup, olayın meydana gelmesinde kusur ve ihmali bulunan kişiler hakkında başlatılan soruşturmaya istinaden iddianame tanzim edilmesi suretiyle, ceza davası açılabilmektedir.