Yönetici/kurul, apartmandaki merkezi ısıtma – soğutma sisteminin çalışması, asansör bakımlarının yapılması, bahçenin düzenlenmesi ve ortak alanların temizliği konusunda nizami bir düzen sağlanması neticesinde apartman sakinlerinin huzurlu olarak yaşamasını sağlamaktır.

Yönetici Atama Zorunluluğu

KMK md.34 gereğince, apartmanın sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü bulunması halinde yönetici atanması zaruridir. Apartmandaki bağımsız bölümlerin tamamı bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır. Apartmana atanacak olan yönetici/yönetim kurulu apartman sakinleri arasından seçilebileceği gibi dışardan seçilebilecek kişi/kurulda olabilir. Apartman, tek kişiyle yönetilebileceği gibi üç kişiden oluşan bir kurul tarafından da yönetilebilir.

Yöneticinin/Kurulun Görev Süresi

Yöneticinin/Kurulun görev süresi 1 (bir) yıldır. Yöneticinin/Kurulun görev süresi dolması halinde, her yıl yapılan olağan kat malikleri toplantısıyla tekrar yönetici ataması yapılır. Mevcut yönetici tekrar atanabilir.

Yöneticinin/Kurulun Atanması ve İbrası

KMK md.34/4’Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. İşbu düzenlemeden yola çıkılarak yöneticinin ibrası da aynı usulle gerçekleştirilmektedir.

Kat Maliklerinin Yönetici/Kurul Ataması İçin Anlaşma Sağlayamaması

Kat malikleri yönetici/kurul ataması için anlaşma sağlayamaması halinde kat maliklerinden birinin apartman veya sitenin bağlı bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine başvurması halinde mahkeme tarafından atama yapılır. Mahkeme tarafından atanan yönetici, atama üzerinden 6 (altı) ay geçmedikçe değiştirilemez. Yönetici değişikliği, kat malikleri tarafından haklı bir sebebin meydana gelmesi ve bu sebebin mahkeme tarafından kabul görmesi halinde yapılabilir.

Yönetimde Yaşanması Muhtemel Sorunlar

Ülkemizde yaygın olarak yöneticinin, apartman sakinleri arasından seçilmesi durumu mevcuttur. Seçilen yöneticinin, apartman yönetimi dışında şahsi işinin olması halinde, apartmanın temizlik, bakım ve onarım gibi işlerinde aksamalara sebebiyet vermekte olup, bu durum, apartman sakinleri ile yönetim arasındaki sorunları beraberinde getirmektedir.

İşbu sorun, apartman yönetimi yapan şirketlerin yaygınlaşmasıyla büyük ölçekte çözüme kavuşturulmuştur. Deneyimli bir apartman yönetim şirketi, uhdesindeki birçok apartman ve sitenin işlerini düzenli takip etmekle birlikte, apartmandaki sorunlara hızlı çözümler sunabilmektedir.