…………….. SİTESİ

….. YILI TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ

……….. ili, …………… ilçesi, ………… mahallesi, …………. caddesinde bulunan, ……….. bağımsız bölümlü, ……………… Sitesinin …… yılı tahmini İşletme Projesi’dir.

….. yılı TÜİK verilerine ülkemizin …… yılına ilişkin enflasyon oranı %.... olması beklenmektedir. Bu sebeple yapılan hesaplamalarda enflasyon oranı esas alınmıştır.

Gider Kalemleri

1. Elektrik, Doğalgaz Ve Su Giderleri

Asansör, merdiven, otopark ve yol aydınlatması için elektrik, bahçe sulama ve ortak alan temizliği için su ve konutların ısıtılması için doğalgaz gideri, ….. yılında …….. TL idi. ……. yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, kullanılan malzeme bedelinin, aylık ……. TL ve …… yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. Temizlik Malzemesi Giderleri

Sitemizde çalışmakta olan temizlik personelimizce, sitemizin temizliğinde kullanılmak üzere alınan malzemelerin bedeli …. yılında ……. TL idi. ….. yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, kullanılan malzeme bedelinin, aylık ……. TL ve ….. yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. Demirbaş Giderleri

Asansörlerimizde yenileme çalışmaları ve yıllık fenni muayeneleri, çim biçme motorları ve blok su tesisatlarındaki değişimler ve kamera sistemi güç kaynaklarının iyileştirilmesi bedeli ….. yılında ……. TL idi. …… yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, demirbaş bedelinin, aylık ……. TL ve ….. yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. Tamir Ve Bakım Giderleri

Asansör periyodik bakım ve tamiri, teknik servis bilgi işlem giderleri, su tesisatı ve depo bakımı, elektrik, TV anten malzeme alımı, çatı ve ortak alan tamirleri için inşaat ve yalıtım malzemesi alımı, boya, kapı otomatikleri, blok giriş kapı hidrolikleri, diafon - zil bakımı, cam alım bedeli ….. yılında …….. TL idi. …….. yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, tamir ve bakım giderlerinin aylık ……. TL ve ….. yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

5. Çevre Düzenleme Giderleri

Sitemizde ……… m² yeşil alan bulunmaktadır. Yeşil alanın bakımı, budanması, korunması, geliştirilmesi, çim ve çiçek dikimi, bahçe malzemesi, gübre ve toprak alım bedeli, ….. yılında …….. TL idi. ……. yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, kullanılan malzeme bedelinin, aylık ……. TL ve ….. yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. İşletme Giderleri

Kırtasiye, nakliye, noter, yangın tüp dolumu, icra, kıyafet, akaryakıt, iletişim, hukuk-mali müşavir giderleri toplamından oluşur. İşletme giderleri ………. yılında …….. TL idi. ……. yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, işletme giderleri bedelinin, aylık ……. TL ve ……. yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. Güvenlik Giderleri

Sitemizin güvenlik ihtiyacı, dışardan hizmet satın alınması yoluyla giderilmektedir. Güvenlik hizmet bedeli …. yılında …….. TL idi. ……. yılı tahmini enflasyon oranı hesaba katıldığı takdirde, kullanılan hizmet bedelinin, aylık ……. TL ve …… yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir.

8. Personel Giderleri

Site yönetim kurulu ücretleri, peyzaj, temizlik ve teknik işlerde görevli personel maaşları, SGK, damga pulu, kıdem ve ihbar tazminatı için ….. yılında ……. TL idi. ….. yılı için asgari ücretin …… olacağı hesaba katıldığı takdirde, personel giderlerinin aylık ……. TL ve ……… yılı için toplam …….. TL x 12 ay = ……….. TL olacağı tahmin edilmektedir. 

9. Toplam Gider

………… Sitesinin bir aylık giderinin ………… TL, …….. yılı için ise toplam ……………. X 12 = ……………. TL (…………………………………. TL) olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir Kalemleri

1. Kira Gelirleri

Sitenin ortak mülkiyeti olan … adet konut, … adet ofis ve …. adet dükkan bulunmaktadır. ………. yılında konutlardan aylık ……… TL, ofislerden aylık ……… TL ve son olarak dükkanlardan …………. TL olmak üzere toplam ………….. TL gelir elde edilmiştir.

……….. yılı için kira miktarlarında %.... artış yapılmıştır. Bu sebeplerle …….. yılında konutlardan aylık ………. TL, ofislerden aylık ……… TL ve son olarak dükkanlardan …………. TL olmak üzere toplam ………….. TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.

2. Aidat Gelirleri

Sitemizde bulunan …. adet kapıcı dairesi toplam …... adet bağımsız bölümden aylık …………. TL ve ……… yılı için toplam ……. X 12 = …………TL aidat avansı toplanacağı tahmin edilmektedir. Daire tiplerine ve m2’lerine göre avans dağılımı aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

3. Toplam Gelir

…………….. Sitesi’nde bir aylık aidat avansı ve kira geliri …………. TL olmak üzere …. yılı için toplam ………. X 12 = …………… TL (………………) gelir olacağı tahmin edilmektedir.

Neticeten

A. İşletme projesi hazırlanırken, TÜİK tarafından hazırlanan veriler, alınan hizmet ve ürünlerdeki yıllık fiyat değişimi ve asgari ücrete yapılacak olan muhtemel zam oranı ve sitemizin ihtiyaçları dikkate alınması suretiyle aidat tutarlarına ortalama %... zam uygulanmıştır.

B. Aidat bedelleri her ayın …… günü ödenmelidir. Aidat bedelleri belirtilen tarihlerde ödenmediği takdirde, Kat Mülkiyeti Kanunu md.20 gereğince her ay için %5 gecikme zammı uygulanacaktır.

C. Aidat bedellerini belirtilen tarihlerde ödemeyen kat maliki/kiracılar hakkında yargılama giderleri ve yasal avukatlık ücretleri kat maliki/kiracıya tahmil edilmesi suretiyle gerekli tüm kanuni ve hukuki yollara başvurulacaktır. (../../…..)