Sürücülerin alkollü olarak araç kullanması Karayolları Trafik Kanunu gereğince yasaktır. Sürücünün bu yasağa aykırı davranarak araç kullanması ve kaza meydana gelmesi halinde idari ve cezai yaptırım uygulanmakla birlikte hukuki sorumluluk doğabilmektedir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

KTK md.48/1: ‘’Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.’’

KTK md.48/6:’Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.’’

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2016/9038 E. ve 2017/5983 K. sayılı kararı:’Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, 20/07/2015 tarih saat 01:35 sıralarında sanığın sevk ve idaresindeki araç ile seyir halinde iken, maddi hasarlı trafık kazasına karıştığı olayda; kazadan sonra alkolmetre ile yapılan ölçümde sanığın 0.98 promil alkollü olduğunun tespit edildiği anlaşılmakla; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/7. maddesindeki " hususi otomobil sürücüleri bakımından 0,50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0,20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde, ayrıca TCK'nın ilgili hükümlerinin uygulanacağı" şeklindeki düzenleme karşısında, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır.’’

Alkol Kullanım Sınırı

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0,50 promil, diğer araç sürücüleri bakımından ise 0,20 promilin üzerinde alkol kullanılması ve bu durumun tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağı öngörülmüştür.

Sürücü 1,00 promilin üzerinde alkol tüketmesi ve bu durum tespit edilmesi halinde idari para cezasına ek olarak TCK md.179/3 gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçuna istinaden 3 (üç) aydan 2 (iki) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alkollü Araç Kullanma Halinde İdari Yaptırım

Kişi alkollü olarak araç kullanmış ve ilk defa yakalanmış ise 2024 yılı için 6.439,00 TL idari para cezası uygulanır. Sürücü belgesine 6 (altı) ay süreyle el koyulur ve araç trafikten men edilir.

İkinci defa yakalanmış ise 8.075,00 TL idari para cezası uygulanır. Sürücü belgesine 2 (iki) yıl süreyle el koyulur ve araç trafikten men edilir.

Üçüncü defa yakalanmış ise 12.977,00 TL idari para cezası uygulanır. Sürücü belgesine 5 (beş) yıl süreyle el koyulur ve araç trafikten men edilir.

Sürücünün belirlenen sınırın üzerinde alkol tüketmesi ve bu durum her tespit edilmesinde 20 ceza puanı kazanmaktadır.

Alkollü Olarak Kaza Yapma Halinde Hukuki Sorumluluk

Alkollü olarak kaza yapan sürücünün cezai ve idari yaptırım dışında hukuki sorumluluğun gündeme gelmesi durumu da söz konusu olmaktadır. Bu sorumluluk kaza yapılması durumunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesi ve mağdur araçta meydana gelen hasara ilişkin sorumluluktur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki alkollü olarak kaza yapılması hali trafik sigortası poliçesi kapsamı dışında kalmaktadır. Kaskonun zararı karşılaması durumu ise kasko poliçesinin kapsamına göre değişmektedir. Bu sebeplerle kusurlu araç sürücüsü meydana gelen zararların tazmin edilmesi amacıyla, maddi ve manevi tazminat ödeme durumuyla karşı karşıya kalabilecektir.

Alkollü İken Ölümlü veya Yaralanmalı Trafik Kazası Meydana Gelmesi

Sürücü alkollü iken trafik kazası yapması ve bu trafik kazası neticesinde ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde yukarıda belirtmiş olduğumuz trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu haricinde taksirle ölüm ve taksirle yaralama suçlarına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.