Aidat günümüzde çok fazla işlev gören bir sitenin genel giderlerini kapsar. Bu anlamda bir sitenin ya da apartmanın işleyişiyle ilgili günlük faaliyetler için harcadığı bütçeye ve dolaylı bir ücrete karşılık gelen her şeye karşılık gelir. Örneğin, yönetici giderleri, satın alınan ekipman ya da temizlik ücreti vb. tüm giderleri kapmaktadır.

 Aidat Nedir?

Genel olarak aidat, bir apartmanın veya sitenin faaliyeti çerçevesinde, işçilik maliyeti (maaşlar ve ilgili sosyal masraflar) ve kullanılan hammadde veya malzemelerin maliyeti de dahil tüm site maliyetlerini belirleyen bir terimdir.

Genel olarak her site ya da apartmanda mutlaka bir yönetici bulunmaktadır. Bunlar hem aidat tutarlarını hem de diğer tüm site içi sorunları çözüme kavuşturmaktadır. Bu bağlamda kat malikleri kurulu toplanmakta ve tüm bu konular görüşülmektedir.

 Aidata Kimler Karar Verir?

Apartman ya da sitelerde aidat yasal olarak kat malikleri kurulu tarafından belirlenir. Fakat bazen bir nedene bağlı olarak kat malikleri kurulu tarafından belirlenemeyen aidatlar yönetici ya da yönetim kurulu tarafından da belirleyebilir.

Yönetici ya da yönetim kurulu da almış olduğu tüm bu kararları kat maliklerine bildirmektedir. Kat malikleri kurulu aidatın tutarı, ne zaman ödeneceği ya da kişilerin ne derece sorumlu olduğu konusunda kurallar belirler. Aynı zamanda aidat artışları ile ilgili olarak da gerekli artışları belirlemektedir.

 Aidat Kapsamları Nelerdir?

Günümüzde çoğu kişinin önemli bir bölümü apartman ya da sitelerde oturuyor. Bu yüzden de bu yaşam alanlarında olağan bir şekilde konforlu oturum sağlamak içi; temizlik, güvenlik, kapısı, bahçe bakımı, sigorta primler, elektrik, su ısınma ve buna benzer giderlerin karşılanması için aidat alımı söz konusu olmaktadır.

Bu durumda genel giderleri belirleyen yönetici hak sahiplerinden belli bir ücret talep eder. Bu ücret karşılında da sitede ya da apartmanda oturan kişiler tüm hizmetlerde yararlanmaktadır. Genel olarak yasal anlamda kat sahipleri evlerinde otursun ya da oturmasın aidat ödemelerinden sorulu olmaktadır.

 Aidat Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Genel olarak kat malikleri kurulu tarafından belirlenen aidat ücretleri bazı etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bunlar;

 Apartman ya da sitenin büyüklük ölçüleri

 Kaç adet bağımsız bölümün olduğu

 Rutin ortak masrafların tutarları

 Apartman ya da site sakinlerinin tercihleri ya da istekleri

 Kat malikleri kurulunun almış olduğu kararlar

 Olağan ya da olağan dışı ortaya çıkan bakım ya da onarım işlemleri

Tüm bu işlemler kat malikleri kurulu tarafından belirlenen aidat tutarı üzerinde etkili olmaktadır.