8 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2024 Arası Kira Artış Oranı

11 Haziran 2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazete ile Türk Borçlar Kanunu’na geçici madde eklenmesi suretiyle, 8 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde, konutların kira artışı %25 ile sınırlandırılmıştır. Akabinde ilgili kanun hükmü, 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmî Gazete Türk Borçlar Kanunu’na ikinci geçici madde eklenmesi suretiyle 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

TBK Geçici Madde 1:’Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.’’

TBK Geçici Madde 2: ‘’Konut kiraları bakımından 2/7/2023 ilâ 1/7/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.’’

Kira Artış Oranına İlişkin Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artış oranına ilişkin sınırlamanın uzatılmayacağını ve 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle %25’lik kira artış oranı sınırlamasının sonlanacağı yönünde açıklamada bulundu.

1 Temmuz 2024 Sonrası Kira Artış Oranı

TBK md.344/1:’Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.’’

%25’lik kira artış oranı sınırlamasının sona ermesiyle 1 Temmuz 2024 sonrası kira sözleşmesi yenilenecek olan konutlarda 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden kira bedeli hesaplanacaktır. Örnek verilmesi gerekirse, Temmuz 2024 tarihinde yenilenecek olan kira sözleşmelerinde Haziran 2024 tarihinde hesaplanacak olan 12 aylık TÜFE oranı üzerinden kira bedeli hesaplanacaktır.

5 Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri

TBK md.344/3: ‘’Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.’’

TBK md.344 gereğince kira sözleşmesi 5 yıldan uzun süreli olarak yenilenen ve zam yapılmasına rağmen emsal kira bedellerinin altında kalan taşınmazlar için kira tespit davası açılabilir.